Mur������

Encyklopedia PWN

bud. rodzaj muru.
Chiński, Wielki Mur, Wanli Changcheng,
budowla obronna w Chinach mająca chronić przed najazdami koczowniczych plemion z północy;
m. w Rosji, w obwodzie włodzimierskim, nad Oką; ośrodek adm. rejonu.
Mura, niem. Mur,
rz. w Austrii, Słowenii i Chorwacji, w dolnym biegu częściowo rzeka graniczna: austr.-słoweńska, chorwacko-słoweńska i chorwacko-węgierska, lewy dopływ Drawy;
w. gminna w woj. opolskim (pow. opolski), w Borach Stobrawskich;
Aureliańskie mury, łac. Aureliana moenia,
ostatnie mury, którymi otoczono Rzym — za panowania ces. Aureliana (III w.),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia