Moskwie

Encyklopedia PWN

architekci rosyjscy:
Prokofjew Siergiej S., ur. 23 IV 1891, Soncowka, zm. 5 III 1953, Moskwa,
rosyjski kompozytor i pianista.
Szostakowicz Dmitrij D., ur. 25 IX 1906, Petersburg, zm. 9 VIII 1975, Moskwa,
kompozytor rosyjski, jeden z najwybitniejszych symfoników XX w..
dysydenci
[łac. dissideo ‘być oddzielonym’, dissidens, dissidentis ‘nie zgadzający się’],
potoczna nazwa opozycjonistów w ZSRR;
Rachmaninow Siergiej Wasiljewicz, ur. 1 IV 1873, Siemionowo koło Nowogrodu Wielkiego, zm. 28 III 1943, Los Angeles,
pianista i kompozytor, także dyrygent.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia