Moc elektryczna

Encyklopedia PWN

amplidyna
[łac. amplifico ‘rozszerzam’, ‘powiększam’, gr. dýnamis ‘siła’],
2-stopniowy wzmacniacz elektromaszynowy z polem poprzecznym;
układ jednostek miar, którego jednostkami podstawowymi są: centymetr (cm), gram (g) i sekunda (s);
Dąbrowski Mirosław, ur. 29 XI 1926, Łódź, zm. 30 V 2013, Poznań,
inżynier elektryk; specjalista w dziedzinie maszyn elektr. i elektrodynamiki techn., dydaktyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia