Moc elektryczna

Encyklopedia PWN

zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
lampa elektronowa próżniowa przeznaczona do generacji i (lub) wzmacniania mikrofal (generator drgań elektrycznych);
pojazd trakcyjny przeznaczony do ciągnięcia, a niekiedy popychania, pociągów.
bel, B,
jednostka logarytmicznej miary stosunku dwóch wartości tej samej wielkości, log10(P1/P2) — w przypadku mocy albo wielkości proporcjonalnej do mocy, lub log10(A1/A2)k — w przypadku wielkości spełniających zależność P1/P2 = (A1/A2)k, przy czym k jest liczbą wymierną, np. równą 2 dla napięcia elektrycznego lub ciśnienia akustycznego;
energetyka
[gr.],
dział nauki i techniki zajmujący się badaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem, przesyłaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii;
elektrotechn. każda maszyna elektryczna zaopatrzona w mech. komutator (elektrotechn. ).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia