Mm magnetyczne

Encyklopedia PWN

mikroskop tunelowy skaningowy, ang. Scanning Tunneling Microscope (STM),
przyrząd do badania powierzchni ciał stałych i znajdujących się na nich obiektów;
robot
[czes. robota ‘praca’],
cybernetyczna (sterowana) maszyna lokomocyjno-manipulacyjna przeznaczona do wspomagania lub realizacji czynności energetyczno-ruchowych, sensualnych i intelektualnych człowieka (robotyka).
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
system filmu szerokoekranowego (szerokoformatowego), oprac. 1955 z inicjatywy M. Todda przez B. O’Briana z koncernu American Optical Company;
tomografia
[gr. tomós ‘cięty’, ‘tnący’, gráphō ‘piszę’],
sposób uzyskiwania dwuwymiarowego obrazu przekroju obiektu trójwymiarowego w dowolnie wybranej płaszczyźnie, w celu poznania jego struktury wewn., bez konieczności naruszania tej struktury;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia