Mm magnetyczne

Encyklopedia PWN

odpowiednio ukształtowany obszar pola magnet. (s.e. magnetyczna) lub pola elektr. (s.e. elektrostatyczna) skupiający przechodzącą przezeń wiązkę obdarzonych ładunkiem cząstek (elektronów, jonów); działa w podobny sposób jak soczewka szklana, skupiająca wiązkę promieni świetlnych.
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
dysk magnetooptyczny, ang. Magneto-Optical Disc (MOD),
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetooptycznego;
fale elektromagnetyczne dł. od 0,1 mm do 100 km (częst. od 3000 GHz do 3 kHz).
folia
[łac.],
techn. bardzo cienkie arkusze metalu, tworzywa sztucznego, ewentualnie w połączeniu z cienkimi arkuszmi z innych materiałów;
hologram
[gr.],
zapis obrazu interferencyjnego na płycie (błonie) fot. lub innych materiałach światłoczułych (fotorezystory, fotopolimery, kryształy fotorefrakcyjne itp.) zawierający informację o rozkładzie amplitudy i fazy fali elektromagnetycznej odbitej od holografowanego obiektu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia