Mikrobiologia ogólna

Encyklopedia PWN

jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
Marszewska-Ziemięcka Jadwiga, ur. 30 VI 1891, Warszawa, zm. 13 VIII 1968, Lublin,
mikrobiolog;
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
Hirszfeld Ludwik, ur. 5 VIII 1884, Warszawa, zm. 7 III 1954, Wrocław,
polski lekarz mikrobiolog, immunolog i serolog; twórca podstaw nauki o grupach krwi.
Lorkiewicz Zbigniew Konstanty, ur. 7 V 1923, Siedlce, zm. 6 VI 2001, Warszawa,
mikrobiolog, genetyk;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia