Mgławica planetarna

Encyklopedia PWN

obłoki gazu i pyłu międzygwiazdowego lub bardzo rozległe otoczki gwiazd;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
radioźródła, źródła radiowe,
ciała niebieskie charakteryzujące się silną emisją w zakresie fal radiowych;
dżet, ang. jet,
wąski strumień szybko poruszających się cząstek.
Hantle, M 27, NGC 6853,
astr. wielka mgławica planetarna w gwiazdozbiorze Lisa;
Huygens
[họ̈ichəns]
Christiaan Wymowa, ur. 14 IV 1629, Haga, zm. 8 VII 1695, tamże,
matematyk, astronom i fizyk holenderski.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia