Menadżer

Encyklopedia PWN

ekon. zespół założeń przyjmowanych w neoklasycznej ekonomii (neoklasyczna szkoła w ekonomii) dotyczących zachowań człowieka, występującego w różnych ekonomicznych rolach społecznych.
show business
[szou bı̣znəs],
przemysł rozrywkowy dostarczający masowemu odbiorcy zarówno imprezy widowiskowo-muz. (widowiska, koncerty, recitale), jak i płyty, filmy, widowiska telew., teledyski, tapetę dźwiękową zw. muzakiem, a także opiniótwórczą prasę branżową (np. „Bilboard”,„ Rolling Stone”, „New Musical Express”, „Down Beat”, „Variety”, „Q”, „Music Week”, „Melody Maker”).
brand manager
[bränd mạ̈nıdżər],
Sutkowski Stefan, ur. 7 III 1932, Warszawa, zm. 22 IV 2017,
menadżer muzyczny, oboista i muzykolog;

Słownik języka polskiego PWN

menedżer, menadżer, manager [wym. menedżer, menadżer]
1. «osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego częścią»
2. «osoba zajmująca się organizowaniem występów artysty, sportowca, zespołów artystycznych lub sportowych i dbająca o ich interesy»

• menedżerski, menadżerski, managerski • menedżersko, menadżersko • menedżerka, menadżerka • menedżerstwo, menadżerstwo • menedżerować, menadżerować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia