Meksyk

Encyklopedia PWN

Dystrykt Federalny Meksyk, Distrito Federal de México,
jednostka adm. w środkowym Meksyku;
Bank Meksyku, Banco de México,
meksykański bank centralny, założony 1925, z siedzibą w Meksyku;
Cortés
[kortẹs]
Hernán (Hernando, Fernando) Wymowa, ur. 1485(?), Medellín (Estremadura), zm. 2 XII 1547, Castilleja de la Cuesta k. Sewilli,
hiszpański konkwistador, zdobywca Meksyku.
Veracruz
[werakrụs] Wymowa,
m. we wschodnim Meksyku, w stanie Veracruz, nad Zat. Meksykańską.
Amigos de Polonia, Sociedad de Amigos de Polonia, Towarzystwo Przyjaciół Polski,
towarzystwo powołane do życia 1933 w Meksyku przez grupę intelektualistów meksykańskich, reprezentujących instytucje nauk. i kult., m.in.: Meksykańskie Tow. Geografii i Statystyki, Uniw. Nar. w Meksyku, Akad. Historii i Geografii, Akad. Umiejętności „Antonio Alzate”, Ateneum Nauk i Sztuk Pięknych, Państw. Biura Współpracy Intelektualnej;
Ávila Camacho
[ạwila kamạczio]
Manuel, ur. 24 IV 1897, Teziutlán (stan Puebla), zm. 13 X 1955, La Heradura (stan Meksyk),
polityk meksyk., generał;
Rivera
[riwẹra]
Diego Wymowa, ur. 13 XII 1886, Guanajuato, zm. 24 XI 1957, m. Meksyk,
mąż Fridy Kahlo, meksykański malarz, grafik i architekt;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Tamayo
[tamạjo]
Rufino Wymowa, ur. 26 VIII 1899, Oaxaca, zm. 24 VI 1991, m. Meksyk,
malarz meksykański;
Fox Quesada
[foks kesạda]
Vicente, ur. 2 VII 1942, m. Meksyk,
polityk meksyk.;
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
Lombardo Toledano Vicente, ur. 16 VII 1894, Teziutlán (stan Puebla), zm. 16 XI 1968, m. Meksyk,
meksykański polityk i działacz związkowy;
Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna, hiszp. Partido Revolucionario Institucional (PRI),
meksyk. partia polit.;
Początki sztuki prekolumbijskiej sięgają okresu zasiedlenia Ameryki przez człowieka.
kultury rodzimej ludności Ameryki, rozwijające się od czasów zasiedlenia tej części świata przez przybyszów z Azji (co, jak sądzi obecnie większość badaczy, nastąpiło między 60 a 40 tysięcy lat temu) do przełomu XV i XVI w., kiedy Europejczycy odkryli i podbili te ziemie.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

meksyk pot. «rozprzężenie, bałagan»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia