Mazowsza

Encyklopedia PWN

terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Wisły.
Mazowsze, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”,
zorganizowany 1949 i prowadzony przez T. Sygietyńskiego (obecnie jego imienia), 1955–97 kierowany przez M. Zimińską-Sygietyńską, 1997–2000 — przez B. Linartas;
czasopismo informacyjno-publicyst., wydawane poza zasięgiem cenzury;
terytorium historyczne po obu stronach środkowego Bugu i górnej Narwi, utożsamione z województwem podlaskim (stolica w Drohiczynie) w zasięgu z 1566–1795;
miasto w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, na zachodnim krańcu Wysoczyzny Drohiczyńskiej, nad Nurcem.
dialektologia
[gr. diálektos ‘gwara’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dyscyplina językoznawstwa, która zajmuję się badaniem gwar oraz dialektów;
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w północnej części Obniżenia Węgrowskiego, nad Liwcem;
określenie łączne kilku grup plemiennych zamieszkujących w okresie przedpaństw. terytorium Mazowsza;
m. powiatowe w woj. mazowieckim, na Wzniesieniach Mławskich.
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, na pograniczu Wysoczyzny Rawskiej i Doliny Białobrzeskiej, na l. wysokim brzegu Pilicy.
miasto w województwie mazowieckim, pow. grodzki, w Dolinie Dolnej Narwi, nad Narwią i uchodzącymi do niej dopływami: Omulew i Czeczotka; siedziba pow. ostrołęckiego.
kraina historyczna nad Morzem Bałtyckim, między dolną Wisłą a dolnym Niemnem;
w. w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim (gmina Góra Kalwaria), na Równinie Warszawskiej, na wysokim l. brzegu Doliny Środkowej Wisły;
ród z ziemi ciechanowskiej herbu Ślepowron, znany od XIV w., w XV i XVI w. mający znaczenie na północnym Mazowszu.
ludność pochodzenia mazurskiego zamieszkująca tereny puszczańskie w dorzeczu dolnej Narwi i jej dopływów (północne Mazowsze).
zał. 1968 w Warszawie; zajmuje się badaniem Mazowsza w zakresie historii, etnografii i językoznawstwa; popularyzuje wiedzę o Mazowszu.

Materiały dodatkowe

cis pospolity, Taxus baccata

Ilustracje, multimedia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia