Matka Boża

Encyklopedia PWN

Matka Boża, Matka Boska, Bogurodzica,
teologiczne i liturgiczne określenie Marii, matki Jezusa, wynikające z wiary we wcielenie i zjednoczenie natur Bożej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie;
obraz otoczony szczególnym kultem w Polsce;
obraz otoczony szczególnym kultem w Polsce oraz na Litwie i Białorusi;
pol. pieśń rel.-patriotyczna (wyd. 1818 w 4-głosowym opracowaniu W. Gorączkiewicza);
Maria, Maryja, Matka Boża, Bogurodzica, Najświętsza Maria Panna, ur. przed 20 r. p.n.e., zm. po 30 r. n.e.,
matka Jezusa.
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia