Matka Boża

Encyklopedia PWN

Matka Boża, Matka Boska, Bogurodzica,
teologiczne i liturgiczne określenie Marii, matki Jezusa, wynikające z wiary we wcielenie i zjednoczenie natur Bożej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie;
obraz otoczony szczególnym kultem w Polsce;
obraz otoczony szczególnym kultem w Polsce oraz na Litwie i Białorusi;
pol. pieśń rel.-patriotyczna (wyd. 1818 w 4-głosowym opracowaniu W. Gorączkiewicza);
Maria, Maryja, Matka Boża, Bogurodzica, Najświętsza Maria Panna, ur. przed 20 r. p.n.e., zm. po 30 r. n.e.,
matka Jezusa.
Jezus Chrystus
[gr. Iēsoús < hebr. Yě(hô)šû‘a ‘Jahwe zbawieniem’, skrócone do Yěšû‘],
Jezus z Nazaretu, ur. między 8 a 7 r. p.n.e., zm. 7 IV 30(?) r. n.e.,
założyciel i centralna postać chrześcijaństwa, które uważa go zarazem za człowieka i wcielonego Syna Bożego.
katolicyzm
[gr. katholikós ‘powszechny’],
treść nauczania Kościoła katolickiego, całość przyjętych w nim zasad odnoszących się do wiary, moralności, życia religijnego i funkcjonowania Kościoła, a także sam Kościół katolicki jako społeczność widzialna.
Słowacki Juliusz, ur. 4 IX 1809, Krzemieniec, zm. 3 IV 1849, Paryż,
poeta, dramaturg, który stworzył oryginalny wariant polskiego romantyzmu.
Bellini Giovanni, ur. między 1431 a 1436, zapewne w Wenecji, zm. 29 XI 1516, tamże,
włoski malarz i rysownik.
Podkamień, Pidkamiń, Pidkamin',
osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, 25 km na południowy wschód od m. Brody.
w. w woj. wielkopol., w pow. konińskim (gmina Ślesin), na pograniczu pojezierzy: Gnieźnieńskiego i Kujawskiego, na wschodnim brzegu Jez. Licheńskiego;
Angelico Fra
[andżẹliko fra],
Guido di Pietro, zw. Il Beato (jako zakonnik), Fra Giovanni Da Fiesole, błogosławiony, ur. 1387, Vicchio (Toskania), zm. 10 III 1455, Rzym,
malarz włoski przełomu gotyku i renesansu; przedstawiciel szkoły florenckiej.
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
Doylestown
[dọılestəun],
polonijne sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej położone ok. 40 km na północ od Filadelfii (stan Pensylwania), w USA;
m. w środkowej Portugalii (region Centrum), na południowy wschód od m. Leiria.
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, na Równinie Kodeńskiej, przy ujściu Kałamanki do Bugu, przy granicy z Białorusią;
mała budowla sakralna związana z kultem Matki Bożej Loretańskiej, stawiana we wnętrzu kościoła lub w jego pobliżu;
Massabielle
[masabjẹl],
Grotte de Massabielle,
niewielka jaskinia krasowa w południowo-zachodniej Francji, w Pirenejach, w Lourdes, u podnóża wapiennej skały Massabielle;
chrześc. doktryna teologiczna z V w.; powstała jako rezultat polemik Nestoriusza ze św. Cyrylem z Aleksandrii;
Praga, Praha Wymowa,
stolica Czech, m. wydzielone (na prawach kraju), nad Wełtawą, na wys. 180–370 m.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia