Massachusetts

Encyklopedia PWN

Massachusetts
[mäsəczụ:sıts] Wymowa,
stan w północno-wschodniej części USA, nad O. Atlantyckim;
Massachusetts Institute of Technology
[mäsəczụ:sıts ı̣nstıtju:t əw teknọlədżi]
(MIT),
amerykański prywatny uniwersytet techn. i ośrodek podstawowych i stosowanych badań z zakresu nauk ścisłych i techn., → Instytut Technologiczny Massachusetts.
Instytut Technologiczny Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology (MIT),
renomowany amer. prywatny uniwersytet techniczny i ośrodek podstawowych i stosowanych badań nauk. w zakresie nauk ścisłych i technicznych,
m. w USA, u ujścia rz. Charles i Mystic do Zat. Bostońskiej (O. Atlantycki); stolica stanu Massachusetts.
Winthrop
[uı̣nŧrop]
John (st.), ur. 22 I 1588, Edwardstone (hrab. Suffolk, Anglia), zm. 5 IV 1649, Boston (kolonia Massachusetts),
ojciec Johna mł., gubernator kolonii Massachusetts w Nowej Anglii;
Agassiz
[agasị]
Jean Louis Rodolphe, ur. 28 V 1807, Môtier-en-Vully (kanton Fryburg), zm. 14 XII 1873, Cambridge (stan Massachusetts, USA),
szwajcarski zoolog, paleontolog, geolog, glacjolog i wykładowca.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia