Masa relatywistyczna

Encyklopedia PWN

fiz. masa ciała znajdującego się w ruchu względem danego układu odniesienia.
zwiększanie się masy ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła;
masa
[łac. < gr.],
fiz. wielkość fizyczna charakteryzująca obiekty fizyczne, służąca do ilościowego opisu ich bezwładności i oddziaływania grawitacyjnego.
w mechanice relatywistycznej masa ciała będącego w spoczynku względem danego układu odniesienia.
Einstein
[insztain]
Albert Wymowa, ur. 14 III 1879, Ulm, zm. 18 IV 1955, Princeton (stan New Jersey),
fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej.
wzór E = mc2 wyrażający związek między energią całkowitą obiektu i jego masą (relatywistyczną) określoną wzorem (m0 — masa spoczynkowa, v — prędkość obiektu, c — prędkość światła w próżni);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia