Martwym

Encyklopedia PWN

szt. plast. kompozycja zestawionych ze sobą w artyst. układzie różnorodnych przedmiotów, m.in. kwiatów, owoców;
Martwa Wisła, Gdańska Wisła,
dolny bieg dawnej Leniwki;
Martwe, Morze, arab. Al-Baḥr al-Mayyit, Al-Baḥr al-Lūṭ, hebr. Yam ha-Melaḥ,
słone, bezodpływowe jezioro w Azji Południowo-Zachodniej, w Palestynie i na pograniczu Izraela i Jordanii;
język niebędący w użyciu:
nieruchomości nie podlegające dziedziczeniu ani alienacji, przede wszystkim kościelne, sporadycznie instytucji świeckich (np. szpitali, uczelni);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia