Malarstwo

Encyklopedia PWN

gałąź sztuk plastycznych, której istotą jest posługiwanie się linią i barwą (niekiedy tylko plamą barwną) na płaszczyźnie.
malarstwo charakteryzujące się drobiazgowym opracowaniem szczegółów, specyficzną perspektywą, linearyzmem, rezygnacją z modelowania formy, a także zastosowaniem złota, m.in. w malarstwie religijnym;
gałąź sztuk plast. zajmująca wraz z kaligrafią uprzywilejowaną pozycję w Chinach;
przedstawienia malarskie związane z wydarzeniami historycznymi dotyczącymi dziejów państw, narodów i wybitnych osobistości;
monumentalne malarstwo, malarstwo dekoracyjne,
rodzaj malarstwa związany z architekturą, mający za zadanie dekorowanie obiektów architektonicznych;
metafizyczne malarstwo, wł. pittura metafisica,
termin zastosowany przez G. Apollinaire’a 1913 w stosunku do obrazów G. de Chirico z lat 1910–11, później stosowany na określenie kierunku reprezentowanego przez członków grupy Valori Plastici;
pejzażowe malarstwo, malarstwo krajobrazowe,
szt. plast. gatunek malarstwa obejmujący przedstawienia, których głównym tematem jest rzeczywisty lub fantastyczny widok natury;
umowny termin określający rzymskie malarstwo ścienne w okresie od II w. p.n.e. do 79 r. n.e.;
technika malarska polegająca na posługiwaniu się farbami olejnymi, w których spoiwem jest olej (głównie lniany);
termin określający głównie średniowieczne obrazy temperowe malowane na drewnie.
artyst. szkoła zawodowa, utworzona 1920 w miejsce byłej Klasy Rysunkowej;
zjednoczenie artyst., powstałe na pocz. 1911 w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia