Maj

Encyklopedia PWN

tworzywa sztuczne, tworzywa wielkocząsteczkowe,
materiały, których głównym składnikiem są polimery, najczęściej organiczne;
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
hydrol. zjawisko hydrologiczne polegające na podniesieniu stanu wody w rzece lub jeziorze, powstałe w wyniku zwiększonego zasilania lub podpiętrzenia zwierciadła wody, utrudniającego swobodny odpływ;
grupa włókien syntetycznych wytwarzanych z poliamidów;
Wspólnota Narodów, Commonwealth of Nations Wymowa,
zinstytucjonalizowana forma współpracy państw dawnego imperium brytyjskiego.
substancja mająca zdolność wymiany własnych jonów na jony znajdujące się w roztworze;
związki chemiczne pierwiastka węgla, z wyłączeniem tlenków i siarczków węgla, kwasu węglowego i jego nieorganicznych pochodnych (węglany i wodorowęglany metali i amonu oraz chlorki, niepodstawione amidy i imidy kwasu węglowego), węglików metali, cyjanowodoru, cyjanamidu i kwasu cyjanowego oraz ich soli nieorganicznych, karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
alkohole
[arab. al-kuhl ‘delikatny proszek’],
związki organiczne, pochodne węglowodorów, których cząsteczki zawierają grupę hydroksylową (wodorotlenową) –OH zamiast atomu wodoru związanego w związku macierzystym z atomem węgla grupy alkilowej lub cykloalkilowej.
Arabska Wiosna, Arabska Wiosna Ludów, Tunisami,
określenie kontestacji społecznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej 2010–13.
mat. teoret. model urządzenia działającego samoczynnie, mającego zdolność przyjmowania sygnałów z otoczenia, zmieniania swoich stanów wewn. i wysyłania sygnałów do otoczenia;
związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym.
obiekty, których istnienie i wzajemne oddziaływanie pozwala wyjaśnić formy występowania i zachowania się materii.
język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
meble
[fr. meuble < łac. mobilis ‘ruchomy’],
sprzęty, zazwyczaj przenośne, służące do urządzania wnętrz.
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;

Słownik języka polskiego PWN

maj «piąty miesiąc roku kalendarzowego»
• majowy
maić «zdobić coś zielonymi gałązkami, liśćmi, kwiatami»
maja I «krab o kolczastym ciele, czerwonym pancerzu i odnóżach pokrytych włoskami»
maja II «w filozofii indyjskiej: pierwotnie nadprzyrodzona moc, w późniejszych tekstach hinduistycznych: iluzoryczne przejawianie się świata będącego odbiciem jedynej rzeczywistości – brahmana»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia