Maj������������������

Encyklopedia PWN

Pierwszy Maja, Święto Pracy,
międzynarodowe święto pracowników;
Towarzystwo Monarchiczne Trzeci Maja, właśc. Stowarzyszenie Monarchiczne Fundatorów i Przyjaciół „Trzeciego Maja”,
organizacja polit. zachowawczo-szlacheckiej części emigracji pol. we Francji 1843–48; kierowane przez Hotel Lambert;
m. w Tajlandii, → Cziang Maj.
im wunderschönen Monat Mai
[im wụnderszönən m. m.; niem.],
w cudownym miesiącu maju (gdy wszystkie pąki się otwierają, miłość rozkwita w mym sercu) — H. Heine Intermezzo liryczne.
Komorowska Maja, ur. 23 XII 1937,
aktorka.
Konstytucja 3 maja, oficjalnie Ustawa rządowa,
pierwsza w Europie, druga w świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawa zasadnicza, uchwalona w atmosferze zamachu stanu 3 V 1791 przez Sejm Czteroletni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia