Maj������������������

Encyklopedia PWN

maja
[sanskr. māyā ‘siła tajemna’, ‘iluzja’],
filoz. ind. w filozofii indyjskiej (gł. w szkole wedanty) iluzoryczne przejawianie się świata, złudny obraz w świadomości jako wytwór konceptualizacji, błędnej syntezy lub fałszywego przypisania atrybutów, co wynika z niewiedzy (awidja);
rz. w azjat. części Rosji, w Kraju Chabarowskim i Jakucji, prawy dopływ Ałdanu;
Majé
[mażẹ],
m. w Brazylii, → Magé.
zespół wierzeń i praktyk rel. dawnych Majów.
rodzina języków Indian w Ameryce Środkowej, na Jukatanie i w przyległych do niego prowincjach Meksyku, Gwatemali i Hondurasu;
Mai-Ndombé, fr. Lac Mai-Ndombé, Lac Mayi Ndombé, do 1973 Jezioro Leopolda II,
jezioro w Demokr. Rep. Konga, w Kotlinie Konga, na wys. 305 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia