Maj������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
koncepcja eschatologiczna, zgodnie z którą w dniu Sądu Ostatecznego zmarli zostaną wskrzeszeni przez Boga;
zoohigiena
[gr.],
higiena zwierząt,
nauka zajmująca się badaniem wzajemnych stosunków między organizmem zwierzęcia a środowiskiem zewn.;
stowarzyszenie zrzeszające osoby mające wykształcenie prawnicze lub wykonujące zawód prawniczy;
stowarzyszenie twórcze mające na celu ochronę moralnych i materialnych interesów pisarzy oraz udział w kształtowaniu kultury nar. (początkowo tylko jako reprezentacja interesów zawodowych środowiska lit.).
związek mający na celu przestępstwo; karalne jest zakładanie, kierowanie z.p., jak i sam w nim udział.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia