Maj������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

ziemie odbarwiające, ziemie bielące,
sproszkowane glinki pochodzenia naturalnego, zbudowane głównie z glinokrzemianów oraz niewielkich ilości tlenków wapnia, magnezu, żelaza, odznaczające się właściwościami adsorpcyjnymi;
wytwarzanie na powierzchni przedmiotów metalowych lub niemetalowych cienkich powłok ze złota — dekoracyjnych, chroniących przed czynnikami atmosferycznymi oraz chem. i/lub mających inne żądane właściwości;
złoto, Au, aurum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79;
koncepcja eschatologiczna, zgodnie z którą w dniu Sądu Ostatecznego zmarli zostaną wskrzeszeni przez Boga;
zoohigiena
[gr.],
higiena zwierząt,
nauka zajmująca się badaniem wzajemnych stosunków między organizmem zwierzęcia a środowiskiem zewn.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia