Maj������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

med. współwystępowanie różnych wad rozwojowych mających jedną przyczynę, które są charakterystyczne dla określonego zespołu;
zgrupowania gatunków mające wewnętrzne mechanizmy regulacyjne;
med. twór wapniowy mający struktury zębiny;
jeden z głównych organów ONZ, w którym reprezentowani są na równych prawach wszyscy członkowie organizacji;
nazwa Izraela lub Palestyny w języku pielgrzymów chrześc., powszechnie używana od średniowiecza;
ziemie fulerskie, ziemie foluszowe,
naturalne ziemie odbarwiające mające już w stanie surowym dobre właściwości adsorbujące;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia