Maghrebie

Encyklopedia PWN

Maghreb
[arab. maghrib ‘zachód’],
nazwa muzułmańskich krajów północno-zachodniej Afryki;
film arabskich krajów północno-zachodniej Afryki, tworzących Wspólnotę Maghrebu: Maroka, Mauretanii, Algierii, Tunezji.
Unia Maghrebu Arabskiego, arab. Ittihad al-Maghrib al-Arabi, Union du Maghreb Arabe,
regionalna organizacja międzynar., zał. 1989 (układ został podpisany 17 I w Marrakeszu);
afryk. organizacja regionalna → Unia Maghrebu Arabskiego.
Fez, arab. Fās, fr. Fès,
m. w północnym Maroku, w kotlinie Wadi Sibu na wys. ok. 350 m;
Abbasydzi, Banu al-Abbas, ‘Abbāsiyyūn,
dynastia 37 kalifów arabsko-muzułmańskich, ze stol. w Bagdadzie, panująca 750–1258, pochodząca od Al-Abbasa, stryja Mahometa.
Almohadzi, Al-Muwaḥḥidūn,
najpotężniejsza dyn. berberska panująca w Maghrebie (1121–1269) i Hiszpanii (1146–1212);
Abdalwadydzi, Banū ‘Abd al-Wād, Zajjanidzi,
berberska dynastia muzułmańska;
grupa ludów semickich uznających język arabski za rodzimy, niestanowiących jednolitej grupy etnicznej.
Berberowie, Berberzy,
zróżnicowana etnicznie rdzenna ludność Afryki Północnej i Sahary, która, nie mając poczucia wspólnoty, woli określać się jako imazighen [‘ludzie wolni’].
661–750 państwo na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie, → Umajjadzi.
Fatymidzi, Fāṭimiyyūn,
isma’ilicka dynastia muzułmańska panująca 910–1171 w Maghrebie i Egipcie;
furusijja, furūsiyya
[arab. faras ‘koń’, ‘klacz’],
arabska sztuka rycerska i wojenna;
Hammadydzi, Banū Ḥammād,
na wpół koczownicza dynastia berberska panująca 1007–1152 na terenie obecnej wschodniej Algierii.
Jakubi, Al, Al-Ya‘qūbī, Ahmad Ibn Wadih, data ur. nieznana, zm. 897,
arabski historyk i geograf;
maghribi, kajrawani,
styl pisma arabskiego w kaligrafii muzułmańskiej;

Materiały dodatkowe

kos, Turdus merula
makolągwa, Carduelis cannabina

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Maghreb [wym. magreb] «kraje muzułmańskie w północno-zachodniej Afryce: Maroko, Algieria i Tunezja, które łączy wspólnota języka, religii i kultury»
• maghrebski
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia