Macierz Polska

Encyklopedia PWN

tajne stowarzyszenie kult.-oświat. i polit., zał. 1899 w Warszawie przez Ligę Nar. i ściśle jej podporządkowane;
Bełza Władysław, ur. 17 X 1847, Warszawa, zm. 29 I 1913, Lwów,
brat Stanisława, poeta, publicysta, krytyk literacki, działacz kulturowy;
m. powiatowe w województwie śląskim, na zachodnim skraju Pogórza Śląskiego, nad graniczną rz. Olza, oddzielającą C. od Czeskiego Cieszyna.
Dzierżanowska Maria, ur. 1861, Wołyń, zm. 12 IV 1908, Warszawa,
działaczka oświat., nauczycielka;
Kopczyński Stanisław, ur. 1 I 1873, Płońsk, zm. 11 VII 1933, Cieszyn,
lekarz i działacz oświatowy;
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia