Ma������y

Encyklopedia PWN

strajk
[ang.],
zbiorowe, dobrowolne, okresowe zaprzestanie podstawowych czynności w procesie pracy lub nauki przez grupę albo zbiorowość społeczną w celu wymuszenia realizacji jej żądań przez ośrodek nadrzędny lub grupę kierującą jej działalnością (właściciela przedsiębiorstwa, organy władz państwowych), najczęściej przerwanie pracy przez pracowników najemnych w celu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią; podejmowane głównie przez robotników przemysłowych, zwalczane przez właścicieli przedsiębiorstw (lokaut, zatrudnianie innych pracowników, tzw. łamistrajków, interwencje sił porządkowych, w tym wojska).
sztuka wykonywania utworów muz. głosem, np. sopranem, altem, tenorem, basem, także falsetem.
Teatr Polski w Szczecinie,
teatr zał. 1946,
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
Weldon
[uẹldən]
Fay, ur. 22 IX 1933, Alvenchurch (hrab. Worcestershire), zm. 4 I 2023, Northampton,
pisarka angielska;
Wierzbicki Feliks Paweł, pseud. Philokalist, ur. 1 I 1815, Czerniawka (Wołyń), zm. 26 XII 1860, San Francisco,
lekarz, pisarz, filozof i podróżnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia