Mały

Encyklopedia PWN

Himalaje, Małe, ang. Lesser Himalaya,
część Himalajów, na terytorium Nepalu i Indii;
Karpaty, Małe, Malé Karpaty,
zrębowe pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, w południowo-zachodniej Słowacji, między doliną Dunaju pod Bratysławą a doliną środkowego Wagu;
Ustawa konstytucyjna 19 II 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, nawiązująca formą do podstawowych założeń Konstytucji marcowej z 1921, utrzymała w mocy niektóre jej postanowienia;
Uchwała Sejmu Ustawodawczego 20 II 1919 o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, określała organizację i zakres działania najwyższych władz do czasu uchwalenia Konstytucji marcowej 1921;
w. w woj. śląskim (pow. cieszyński, gmina Zebrzydowice), nad Piotrówką (prawy dopływ Olzy);
drzewo wiadomości dobrego i złego (Wulgata).
w. w woj. wielkopol., w pow. grodziskim (gmina Kamieniec), w południowej części Pojezierza Poznańskiego, nad Mogilnicą.
Pieniny, Małe, słowac. Malé Pieniny,
część pienińskiego pasa skałkowego, w Polsce i na Słowacji, między doliną Dunajca na zachodzie a przełęczą Rozdziele (862 m) na wschodzie, oddzielone doliną Grajcarka od Beskidu Sądeckiego na północy i doliną Lipnika od Magury Spiskiej na południu;
w. w woj. lubuskim (pow. zielonogórski, gmina Babimost), w pobliżu Gniłej Obry.
socjol. rodzina składająca się z 2 pokoleń, obejmująca rodziców i dzieci.
Ruś Mała, Małoruś, Małorosja,
nazwa Ukrainy używana w Rosji XVIII–XX w.
Syrta, Mała, Khalīj al-Qābis, fr. Golfe de Gabès,
płytka zat. M. Śródziemnego (O. Atlantycki), u brzegów Afryki;
szynszyla mała, Chinchilla lanigera,
gatunek gryzonia, przedstawiciel rodziny szynszylowatych (Chinchillidae; 6 gat., w Peru, Boliwii, Chile i Argentynie); sz.m. występuje jedynie w północnym Chile na stokach Kordyliery Nadbrzeżnej na południe od Coquimbo;
Świętego Bernarda, Mała Przełęcz, fr. Petit-Saint-Bernard, wł. Colle del Piccolo San Bernardo,
przełęcz na granicy fr.-wł., w Alpach Zachodnich, oddzielająca Alpy Graickie (na południu) od grupy górskiej Mont Blanc (na północy);
część Niz. Środkowodunajskiej, na Węgrzech i w Austrii (północno-zachodni skraj), między Alpami Wschodnimi, Karpatami Zachodnimi i Średniogórzem Zadunajskim;
Wysoka, Mała, Východná Vysoká,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, na południe od Rohatki;
przysiółek w. Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie), na zachodnim skraju Pojezierza Olsztyńskiego, przy północnej Drodze Tysiąca Jezior, (gmina Ostróda).
żegluga w obrębie określonego akwenu;
jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim (woj. kuj.-pomor.), na wys. 79 m;

Materiały dodatkowe

Najmniejsza małpa szerokonosa
pigmejka — dorasta do 16 cm długości, osiągając masę ciała niespełna 95 g.
Najmniejszy kontynent Ziemi
Australia — 7,7 mln km2 (wraz z Tasmanią i wyspami przybrzeżnymi).
Najmniejszy ptak na świecie
koliberek hawański — ma długość zaledwie 6 cm i masę ciała ok. 2 g. Podobne rozmiary ma też, uważany niekiedy za najmniejszego ptaka świata, trzmielak.
Najmniejszy ssak Polski
ryjówka malutka — dł. ciała 3,9–6,4 cm, masa 2–6,3 g.
Najmniejszy ssak świata
ryjówka etruska — osiąga dł. ciała 3,6–5,2 cm i masę 1,2–1,7 g.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

mały pot. «małe dziecko lub młode zwierzę; czasem w zwrocie do osoby dorosłej, młodszej od mówiącego»
• mała
mały trefl, kier, pik, małe karo «niska blotka w danym kolorze»
krwiobieg mały, płucny «obieg prowadzący krew żylną ubogą w tlen z prawej komory serca do płuc, skąd po oddaniu dwutlenku węgla i pobraniu tlenu wraca ona do lewego przedsionka»
mały I
1. «niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia»
2. «mający stosunkowo niewielką wartość materialną»
3. «dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w niewielkich ilościach»
4. «niemający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia»
5. «bardzo młody, niedorosły»
6. «niski, drobnej budowy»
7. «niedługo trwający»
8. «kierujący się niskimi pobudkami, moralnie niewiele wart»
9. «niewyróżniający się niczym»
10. «nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii»

• małość • maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupeńki • maleńkość
mały ekran «telewizja»
mały palec «piąty, najmniejszy palec u ręki lub nogi»
mały realizm «nurt realizmu charakteryzujący się zainteresowaniem drobnymi realiami obyczajowymi, życiem codziennym środowisk oraz ich potocznym językiem»
mały sabotaż «akcja konspiracyjna prowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, polegająca m.in. na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń i dezorganizowaniu akcji propagandowych okupanta»
małe zob. młode.
mniejszy stopień wyższy od mały.
bez mała «prawie, nieomal»
bracia mniejsi «franciszkanie»
mała architektura «elementy dekoracyjne, np. fontanny, rzeźby, uzupełniające kompozycję architektoniczną lub przestrzenną»
mała czarna
1. «krótka, czarna sukienka wizytowa»
2. «mała filiżanka czarnej kawy»
mała gastronomia «bary, w których można kupić gotowe przekąski»
mała litera «litera mniejszego formatu i innego kształtu niż duża, np. a, b, c»
mała matura «w dawnym systemie szkolnym: świadectwo ukończenia gimnazjum; też: egzamin zdawany po ukończeniu gimnazjum»
mała poligrafia «zespół urządzeń i technik drukarskich, stosowanych do wydawania książek i druków o małym nakładzie metodami kopiowania i powielania»
najmniejsza wspólna wielokrotność «najmniejsza liczba, która przez dane liczby dzieli się bez reszty»
od małego, od maleńkiego, od maleńkości, od małości «od wczesnego dzieciństwa»
panda mała «zwierzę nadrzewne podobne do lisa o gęstym rudobrązowym futrze, żyjące w lasach Himalajówi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia