Mały

Encyklopedia PWN

Dzierżno Małe, Jezioro Dzierżno Małe, Zbiornik Wodny Dzierżno Małe,
zbiornik retencyjny na Dramie (prawy dopływ Kłodnicy), w zachodniej części GOP, w granicach Pyskowic (woj. śląskie);
Podliski Małe, Podlaski Małe, Pidliski Mały,
w. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, 10 km na południowy wschód od Kulikowa.
Azja Mniejsza, Anadolu,
półwysep w Azji Zachodniej, najdalej na zachód wysunięta część Azji.
jezioro na Pojezierzu Kaszubskim (woj. pomor.), na wys. 160 m;
dwa połączone jez. na Pojezierzu Bytowskim (woj. pomor.), na wys. 176–177 m;
Ustawa konstytucyjna z 17 X 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym; tymczasowy akt konstytucyjny regulujący ustrój, funkcje i kompetencje sejmu i senatu (legislatywa) oraz prezydenta i rządu (egzekutywa) oraz określający podstawowe zasady samorządu terytorialnego do czasu uchwalenia nowej Konstytucji RP.
mat. jeden z modeli stosowanej teorii prawdopodobieństwa, w którym częstość występowania zdarzenia losowego o małym prawdopodobieństwie charakteryzuje się rozkładem Poissona (prawdopodobieństwa rozkłady)
mat. funkcja dążąca do zera (granica);
Niewolnicze, Małe Jezioro, ang. Lesser Slave Lake, fr. Petit Lac des Esclaves,
jezioro polodowcowe w Kanadzie, w prow. Alberta, na wys. 577 m;
2 jez. rynnowe na Pojezierzu Ełckim (woj. warm.-mazur.);
panda mała, Ailurus fulgens,
jedyny współcz. gat. z rodziny pandowatych (Ailuridae);
jezioro na Wysoczyźnie Polanowskiej, w dorzeczu Słupi, w woj. pomor.;
Teatr na Małej Bronnej, właśc. Moskiewski Teatr Dramatyczny na Małej Bronnej,
jedna z czołowych ros. scen, zał. 1946;
Achacy Mniejszy,
gr. achátēs ‘agat’,
zw. Konstantypolitańskim, święty, data ur. nieznana, zm. ok. 303,
męczennik rzymski;
w. na Ukrainie (obw. chmielnicki), w dolinie Wilii (dopływ rz. Horyń), na północny zachód od Zasławia.
dwa połączone przewężeniem jez. na Równinie Drawskiej (woj. zachodniopomor.), na wys. 97 m;
Fatra, Mała, Malá Fatra,
pasmo górskie w Centralnych Karpatach Zachodnich, w Słowacji;
mat. jedno z podstawowych twierdzeń teorii liczb (liczb teoria); orzeka, że jeżeli a jest liczbą całkowitą niepodzielną przez liczbę pierwszą p (lub równoważnie: względnie pierwszą z p), to liczba ap − 1 − 1 jest podzielna przez p;
dwa połączone cieśniną jez. na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Równiny Mazurskiej (woj. warm.-mazur.), na wys. 118 m;

Materiały dodatkowe

Najmniejsza małpa szerokonosa
pigmejka — dorasta do 16 cm długości, osiągając masę ciała niespełna 95 g.
Najmniejszy kontynent Ziemi
Australia — 7,7 mln km2 (wraz z Tasmanią i wyspami przybrzeżnymi).
Najmniejszy ptak na świecie
koliberek hawański — ma długość zaledwie 6 cm i masę ciała ok. 2 g. Podobne rozmiary ma też, uważany niekiedy za najmniejszego ptaka świata, trzmielak.
Najmniejszy ssak Polski
ryjówka malutka — dł. ciała 3,9–6,4 cm, masa 2–6,3 g.
Najmniejszy ssak świata
ryjówka etruska — osiąga dł. ciała 3,6–5,2 cm i masę 1,2–1,7 g.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

mały pot. «małe dziecko lub młode zwierzę; czasem w zwrocie do osoby dorosłej, młodszej od mówiącego»
• mała
mały trefl, kier, pik, małe karo «niska blotka w danym kolorze»
krwiobieg mały, płucny «obieg prowadzący krew żylną ubogą w tlen z prawej komory serca do płuc, skąd po oddaniu dwutlenku węgla i pobraniu tlenu wraca ona do lewego przedsionka»
mały I
1. «niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia»
2. «mający stosunkowo niewielką wartość materialną»
3. «dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w niewielkich ilościach»
4. «niemający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia»
5. «bardzo młody, niedorosły»
6. «niski, drobnej budowy»
7. «niedługo trwający»
8. «kierujący się niskimi pobudkami, moralnie niewiele wart»
9. «niewyróżniający się niczym»
10. «nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii»

• małość • maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupeńki • maleńkość
mały ekran «telewizja»
mały palec «piąty, najmniejszy palec u ręki lub nogi»
mały realizm «nurt realizmu charakteryzujący się zainteresowaniem drobnymi realiami obyczajowymi, życiem codziennym środowisk oraz ich potocznym językiem»
mały sabotaż «akcja konspiracyjna prowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, polegająca m.in. na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń i dezorganizowaniu akcji propagandowych okupanta»
małe zob. młode.
mniejszy stopień wyższy od mały.
bez mała «prawie, nieomal»
bracia mniejsi «franciszkanie»
mała architektura «elementy dekoracyjne, np. fontanny, rzeźby, uzupełniające kompozycję architektoniczną lub przestrzenną»
mała czarna
1. «krótka, czarna sukienka wizytowa»
2. «mała filiżanka czarnej kawy»
mała gastronomia «bary, w których można kupić gotowe przekąski»
mała litera «litera mniejszego formatu i innego kształtu niż duża, np. a, b, c»
mała matura «w dawnym systemie szkolnym: świadectwo ukończenia gimnazjum; też: egzamin zdawany po ukończeniu gimnazjum»
mała poligrafia «zespół urządzeń i technik drukarskich, stosowanych do wydawania książek i druków o małym nakładzie metodami kopiowania i powielania»
najmniejsza wspólna wielokrotność «najmniejsza liczba, która przez dane liczby dzieli się bez reszty»
od małego, od maleńkiego, od maleńkości, od małości «od wczesnego dzieciństwa»
panda mała «zwierzę nadrzewne podobne do lisa o gęstym rudobrązowym futrze, żyjące w lasach Himalajówi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia