Mały

Encyklopedia PWN

Mały Pies, Canis Minor,
mały gwiazdozbiór nieba północnego;
Mały Staw, Mały Staw pod Samotnią,
jezioro cyrkowe w Karkonoszach, na północnym skłonie Równi pod Śnieżką, na wys. 1183 m;
dziennik informacyjno-publicyst., ukazujący się 1935–39 w Niepokalanowie; zał. i wyd. przez ojców Franciszkanów, z inicjatywy ojca M. Kolbego;
miesięcznik, wydawany od 1927 w Katowicach;
Mały Jenisej, Mạłyj Jenisiẹj, Ka-Hem,
jedna ze źródłowych rzek Jeniseju.
Mały Kanał, Mali kanal,
kanał w Serbii.
Mały Lew, Leo Minor,
astr. gwiazdozbiór nieba północnego;
mały münsterländer, Kleiner Münsterländer,
niemiecka rasa psów myśliwskich;
„Mały Polak w Niemczech. Dodatek dla naszych najmłodszych”,
wyd. od 1925 w Niemczech dodatek do polonijnego mies. → „Polak w Niemczech”.
„Mały Przegląd. Tygodnik dzieci i młodzieży”,
piątkowy dodatek do dziennika „Nasz Przegląd”, zał. i redagowany (1926–39) przez J. Korczaka w Warszawie;
Mały Teatr Dramatyczny w Petersburgu,
teatr ros., utworzony 1944; od 1983 kierowany przez L. Dodina, prezentuje dramaturgię ros. i zachodnioeur. (w latach 90. wiele premier poza Rosją); wprowadził metody pracy zespołowej i studyjnej; od 1991 M.T.D. jest czł. Unii Teatrów Europy.
astr. charakterystyczny układ siedmiu jasnych gwiazd w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy;
Bełt, Mały, Lille Bælt,
cieśnina Morza Bałtyckiego, między Półwyspem Jutlandzkim i wyspą Als a wyspami Fionią i Ærø, jedna z Cieśnin Duńskich;
Aniuj, Wielki i Mały, Bolszọj i Mạłyj Aniụj,
rzeki w azjat. części Rosji (Czukotka, Jakucja), uchodzą wspólnym ujściem (dł. 8 km) do Kołymy;
Lodowy Szczyt, Mały, Široká veža,
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, na Słowacji, między dolinami: Zadnią Jaworową, Staroleśną a Małej Zimnej Wody;
Sasek Mały, Szoby Małe,
jezioro na Równinie Mazurskiej (woj. warm.-mazur.), na wys. 129 m;
Uzeń Wielki i Uzeń Mały, ros. Bolszoj Uzień i Małyj Uzień, kazachskie Ülkenözen i Bałaözen,
rzeki w Rosji i Kazachstanie;
Aden, Mały, ‘Adan aṣ-Ṣughrá,
dzielnica Adenu, w Jemenie, w zachodniej części miasta;
północno-zachodnia część Beskidów Zachodnich, między Bramą Wilkowicką na zachodzie a przełomową doliną Skawy na wschodzie;

Materiały dodatkowe

Najmniejsza małpa szerokonosa
pigmejka — dorasta do 16 cm długości, osiągając masę ciała niespełna 95 g.
Najmniejszy kontynent Ziemi
Australia — 7,7 mln km2 (wraz z Tasmanią i wyspami przybrzeżnymi).
Najmniejszy ptak na świecie
koliberek hawański — ma długość zaledwie 6 cm i masę ciała ok. 2 g. Podobne rozmiary ma też, uważany niekiedy za najmniejszego ptaka świata, trzmielak.
Najmniejszy ssak Polski
ryjówka malutka — dł. ciała 3,9–6,4 cm, masa 2–6,3 g.
Najmniejszy ssak świata
ryjówka etruska — osiąga dł. ciała 3,6–5,2 cm i masę 1,2–1,7 g.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

mały pot. «małe dziecko lub młode zwierzę; czasem w zwrocie do osoby dorosłej, młodszej od mówiącego»
• mała
mały trefl, kier, pik, małe karo «niska blotka w danym kolorze»
krwiobieg mały, płucny «obieg prowadzący krew żylną ubogą w tlen z prawej komory serca do płuc, skąd po oddaniu dwutlenku węgla i pobraniu tlenu wraca ona do lewego przedsionka»
mały I
1. «niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia»
2. «mający stosunkowo niewielką wartość materialną»
3. «dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w niewielkich ilościach»
4. «niemający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia»
5. «bardzo młody, niedorosły»
6. «niski, drobnej budowy»
7. «niedługo trwający»
8. «kierujący się niskimi pobudkami, moralnie niewiele wart»
9. «niewyróżniający się niczym»
10. «nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii»

• małość • maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupeńki • maleńkość
mały ekran «telewizja»
mały palec «piąty, najmniejszy palec u ręki lub nogi»
mały realizm «nurt realizmu charakteryzujący się zainteresowaniem drobnymi realiami obyczajowymi, życiem codziennym środowisk oraz ich potocznym językiem»
mały sabotaż «akcja konspiracyjna prowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, polegająca m.in. na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń i dezorganizowaniu akcji propagandowych okupanta»
małe zob. młode.
mniejszy stopień wyższy od mały.
bez mała «prawie, nieomal»
bracia mniejsi «franciszkanie»
mała architektura «elementy dekoracyjne, np. fontanny, rzeźby, uzupełniające kompozycję architektoniczną lub przestrzenną»
mała czarna
1. «krótka, czarna sukienka wizytowa»
2. «mała filiżanka czarnej kawy»
mała gastronomia «bary, w których można kupić gotowe przekąski»
mała litera «litera mniejszego formatu i innego kształtu niż duża, np. a, b, c»
mała matura «w dawnym systemie szkolnym: świadectwo ukończenia gimnazjum; też: egzamin zdawany po ukończeniu gimnazjum»
mała poligrafia «zespół urządzeń i technik drukarskich, stosowanych do wydawania książek i druków o małym nakładzie metodami kopiowania i powielania»
najmniejsza wspólna wielokrotność «najmniejsza liczba, która przez dane liczby dzieli się bez reszty»
od małego, od maleńkiego, od maleńkości, od małości «od wczesnego dzieciństwa»
panda mała «zwierzę nadrzewne podobne do lisa o gęstym rudobrązowym futrze, żyjące w lasach Himalajówi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia