MOZAMBIK

Encyklopedia PWN

Afrykanerzy, do końca XIX w. Burowie
[hol. boer ‘chłop’],
jedyny we współczesnej Afryce biały naród afrykański;
Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe, ang. Zimbabwe African National Union (ZANU),
ruch niepodległościowy, następnie najważniejsza polit. partia ludności afryk. w Zimbabwe, opierająca się gł. na plemieniu Szona;
Angoche
[angọszə],
dawniej António Enes,
m. w Mozambiku, nad Kanałem Mozambickim;
Angwa, Angwa River, portug. Rio Duângua,
rz. w Mozambiku i Zimbabwe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia