MOZAMBIK

Encyklopedia PWN

Południowoafrykańska Konferencja Koordynacji Rozwoju, Southern African Development Coordination Conference (SADCC),
organizacja państw regionu Afryki Południowej;
Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju, Southern African Development Community (SADC),
organizacja państw Afryki Południowej, powstała 1994 jako kontynuacja Południowoafryk. Konferencji Koordynacji Rozwoju (SADCC);
Porto Amélia
[pọrtu amẹlia],
dawna nazwa m. → Pemba w Mozambiku.
Portugalska Afryka Wschodnia, África Oriental Portuguesa,
dawna kolonia portugalska, od 1975 niepodległe państwo Mozambik.
język romański, urzędowy w Portugalii, Brazylii, Mozambiku, Angoli, Republiki Zielonego Przylądka, Republiki Wysp Św. Tomasza i Książęcej, Gwinei Bissau i Timorze Wschodnim (oprócz języka tetum); stanowi też podstawę afrykańskich dialektów kreolskich (Wyspy Zielonego Przylądka) i azjatyckich (Jawa, Cejlon, Makau).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia