MISSISIPI

Encyklopedia PWN

Missisipi
[mısısı̣pi] Wymowa,
Mississippi,
rzeka w USA;
Missisipi
[mısısı̣pi] Wymowa,
Mississippi,
stan w południowej części USA, nad Zat. Meksykańską, granicę zachodnią stanowi rz. Missisipi;
Michigan–Missisipi, Kanał
[k. mı̣szıgən mısısı̣pi],
droga wodna w północnej części stanu Illinois, w USA, Illinois Waterway (Illinois).
Luizjana, Louisiana Wymowa,
stan w południowej części USA, przy ujściu Missisipi do Zat. Meksykańskiej;
Modrzejewski Rudolf, Ralph Modjeski Wymowa (od 1877), ur. 27 I 1861, Bochnia lub Kraków, zm. 26 VI 1940, Los Angeles,
polski inżynier, budowniczy wielkich mostów.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Kentucky
[kentạki] Wymowa,
stan w środkowowschodniej części USA, na Niz. Wewnętrznych, między Appalachami a Missisipi, na południe od rz. Ohio;
Arkansas
[ạ:rkənso:] Wymowa,
stan w południowej części USA, na zachód od dolnego biegu Missisipi;
Illinois
[ılənọı] Wymowa,
stan w środkowowschodniej części USA, na obszarze Nizin Wewnętrznych;
Illinois Waterway
[ılənọı uọ:təru],
Kanał Michigan–Missisipi,
droga wodna w USA, na północy stanu Illinois
La Salle
[la sạl]
René Robert Cavelier Sieur de, ur. 22 XI 1643, Rouen, zm. 19 III 1687, Teksas,
podróżnik fr., odkrywca dolnego biegu Missisipi; handlarz futer;
Missouri
[mızụ:ri] Wymowa,
Missouri River,
rz. w USA, najdłuższy (pr.) dopływ Missisipi;
Ohio
[ouhạıou] Wymowa,
Ohio River,
rz. w USA, lewy dopływ Missisipi;
Red Wymowa, Red River of the South,
rz. w południowej części USA;
Vicksburg
[wı̣ksbə:rg],
m. w USA, w zachodniej części stanu Missisipi, na l. brzegu Missisipi, u ujścia rz. Yazoo.
Yazoo Delta
[jazụ: dẹltə],
Yazoo Basin,
rozszerzony fragment zalewowej doliny Missisipi między m. Memphis a Vicksburg (stany Tennessee i Missisipi);
stan w południowo-wschodniej części USA, na południu sięga do Zat. Meksykańskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia