M Czerwonego

Encyklopedia PWN

Czerwone Wierchy, słowac. Červené vrchy,
masyw górski w głównej grani Tatr Zachodnich, na granicy ze Słowacją, między Przełęczą pod Kondracką Kopą (1863 m) a Przełęczą Tomanową (1686 m), ponad dolinami: Kondratową, Małej Łąki, Kościeliską z jej odgałęzieniami i Cichą;
organizacja społeczna, utworzona 1863–64 z inicjatywy J.-H. Dunanta;
jezioro w Tatrach Wysokich, w dolinie Pańszczyca, na wys. 1654 m;
wzniesienie we wschodniej części G. Świętokrzyskich, w bolechowickim członie Wzgórz Chęcińskich, kilkaset m na zachód od szosy Kielce–Chęciny;
Czerwona, Rzeka, chiń. Yuang Jiang, wietn. Song Hong, Hong Ha, Song Cai,
rzeka w Chinach i Wietnamie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia