M Czerwonego

Encyklopedia PWN

Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, League Of Red Cross Societies,
organizacja międzynar.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ang. International Comittee of the Red Cross (ICRC),
niezależna organizacja społ. o charakterze międzynar. z siedzibą w Genewie
Garszyn Wsiewołod M., ur. 14 II 1855, Prijatnaja Dolina (gubernia jekaterynosławska), zm. 5 IV 1888, Petersburg,
pisarz rosyjski;
Orła Czerwonego, Order, niem. Der Rote Adlerorden,
odznaczenie Królestwa Pruskiego; ustanowiony 1705 przez Jerzego Wilhelma pod nazwą Order Szczerości;
Szukszyn Wasilij M., ur. 25 VII 1929, w. Srostki (Kraj Ałtajski), zm. 2 X 1974, stanica Kletskaja (obwód wołgogradzki),
ros. pisarz, scenarzysta, reżyser i aktor filmowy; jeden z gł. twórców ros. filmu autorskiego, przedstawiciel nurtu lud.-poetyckiego.
Ławrowski Leonid M., ur. 18 VI 1905, Petersburg, zm. 27 XI 1967, Paryż,
ojciec Michaiła, ros. tancerz, choreograf;
Wasilewski Aleksandr M., ur. 30 IX 1895, zm. 5 XII 1977,
marszałek ZSRR;
Glier Reinhold M., ur. 11 I 1875, Kijów, zm. 23 VI 1956, Moskwa,
ros. kompozytor i pedagog muzyczny;
Kołłontaj Aleksandra M., ur. 1 IV 1872, Petersburg, zm. 9 III 1952, Moskwa,
ros. działaczka rewolucyjna, dyplomatka;
Siemionow Grigorij M., ur. 13 IX 1890, Kuranża (Zabajkale), zm. 30 VIII 1946,
ataman kozacki;
obóz polit. 1861–64;
Czerwone Wierchy, słowac. Červené vrchy,
masyw górski w głównej grani Tatr Zachodnich, na granicy ze Słowacją, między Przełęczą pod Kondracką Kopą (1863 m) a Przełęczą Tomanową (1686 m), ponad dolinami: Kondratową, Małej Łąki, Kościeliską z jej odgałęzieniami i Cichą;
organizacja społeczna, utworzona 1863–64 z inicjatywy J.-H. Dunanta;
jezioro w Tatrach Wysokich, w dolinie Pańszczyca, na wys. 1654 m;
wzniesienie we wschodniej części G. Świętokrzyskich, w bolechowickim członie Wzgórz Chęcińskich, kilkaset m na zachód od szosy Kielce–Chęciny;
Czerwona, Rzeka, chiń. Yuang Jiang, wietn. Song Hong, Hong Ha, Song Cai,
rzeka w Chinach i Wietnamie;
Czerwone Brygady, wł. Brigate Rosse,
tajna wł. organizacja terrorystyczna o skrajnie lewicowej orientacji; zał. 1970 w Mediolanie przez R. Curzio i in.;
Czerwone, Morze, arab. Al-Baḥr al-Aḥmar, Al-Baḥr al-Kulzum, ang. Red Sea, staroż. Sinus Arabicus,
międzykontynentalne morze Oceanu Indyjskiego, leżące między Afryką a Półwyspem Arabskim;
jeziorka w Tatrach Wysokich, w Dolinie Gąsienicowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia