M Czerwonego

Encyklopedia PWN

Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, League Of Red Cross Societies,
organizacja międzynar.
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ang. International Comittee of the Red Cross (ICRC),
niezależna organizacja społ. o charakterze międzynar. z siedzibą w Genewie
Garszyn Wsiewołod M., ur. 14 II 1855, Prijatnaja Dolina (gubernia jekaterynosławska), zm. 5 IV 1888, Petersburg,
pisarz rosyjski;
Orła Czerwonego, Order, niem. Der Rote Adlerorden,
odznaczenie Królestwa Pruskiego; ustanowiony 1705 przez Jerzego Wilhelma pod nazwą Order Szczerości;
Szukszyn Wasilij M., ur. 25 VII 1929, w. Srostki (Kraj Ałtajski), zm. 2 X 1974, stanica Kletskaja (obwód wołgogradzki),
ros. pisarz, scenarzysta, reżyser i aktor filmowy; jeden z gł. twórców ros. filmu autorskiego, przedstawiciel nurtu lud.-poetyckiego.
Ławrowski Leonid M., ur. 18 VI 1905, Petersburg, zm. 27 XI 1967, Paryż,
ojciec Michaiła, ros. tancerz, choreograf;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia