M Czarnym

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, na pograniczu gór Wałbrzyskich i Kamiennych, między grzbietem Boraczej a pasmem Czarnego Lasu, nad rz. Lesk (prawy dopływ Bobru), przy zachodniej granicy m. Boguszów-Gorce;
czarny dąb, polski heban,
kopalne drewno o czarnej barwie, bardzo cenione w meblarstwie;
rzeka, jeden ze źródłowych potoków Dunajca;
Czarny Ostrów, Czornyj Ostriw, Chornyi Ostriv,
osiedle miejskie na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, na północny zachód od m. Chmielnicki, na l. brzegu Bohu.
nazwa jachtów żaglowych należących do Związku Harcerstwa Pol. (ZHP):
Wisła Czarne, Zbiornik Wodny Wisła Czarne,
zbiornik retencyjny na Wiśle (województwo śląskie), ok. 4 km na południe od centrum miasta Wisła;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia