M Czarnego

Encyklopedia PWN

Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego, Czarnomorska Współpraca Gospodarcza, ang. Black Sea Economic Co-operation (BSEC),
regionalna organizacja międzynarodowa;
Szokalski Julij M., ur. 17 X 1856, Petersburg, zm. 26 III 1940, tamże,
ros. oceanograf, geograf i kartograf;
Ginkas Kama M., ur. 1941,
reżyser ros.;
Gorczakow Aleksandr M., książę, ur. 15 VII 1798, Haapsalu (Estonia), zm. 11 III 1883, Baden-Baden,
ros. dyplomata i polityk;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
Czarny Staw Gąsienicowy, Czarny Staw pod Kościelcem,
jezioro w Tatrach Wysokich, we wschodniej części Doliny Gąsienicowej, powyżej granicy lasu na wys. 1620 m, woj. małopolskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia