M Żółtego

Encyklopedia PWN

wachlarz Wenery, Gorgonia flabellum,
gatunek koralowca;
Weifang, Wejfang,
m. we wschodnich Chinach (prow. Shandong), wzdłuż rz. Bailang He (od g. Yimeng Shan) po zat. Laizhou (M. Żółte);
wielosiarczki, polisiarczki,
związki chemiczne określone wzorem M2Sn, o n zwykle od 2 do 6 (a nawet 20), gdzie M — metal alkaliczny, w których połączone atomy siarki tworzą zygzakowaty łańcuch;
winorośl, Vitis,
rodzaj roślin okrytozalążkowych, drzewiastych z rodziny winoroślowatych, obejmujący 50–60 gat. pnączy występujących w Azji (gł. w Chinach) i Ameryce Północnej (1 gat. — w. właściwa, także w południowej Europie), najczęściej w łęgowych lasach liściastych na żyznych siedliskach nadrzecznych;
wirusologia
[łac. virus ‘jad’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wirusach, wiroidach i prionach, ich budowie, czynnościach, właściwościach i występowaniu;
łańcuch górski we wschodniej części Płw. Koreańskiego, w Korei Północnej i Korei Południowej;
góry zrębowe w północno-wschodnich Chinach, od M. Żółtego po Niz. Sungaryjską, wzdłuż granicy z Koreą Północną i Rosją;
Yalu Jiang, Jalu-ciang Wymowa, koreań. Amnok-kang,
rz. na granicy Chin i Korei Północnej, w G. Mandżursko-Koreańskich;
Yancheng, Jenczeng,
m. we wschodnich Chinach (prow. Jiangsu), nad rz. Chuanchang He i Kanałem Tongyu, w pobliżu M. Żółtego;
zatoka Morza Żółtego (Ocean Spokojny);
adamsyt, difenyloaminochloroarsyna, HN(C6H4)2AsCl,
związek org.; krystaliczna jasnożółta substancja (a. techniczny — ciemnozielony lub brązowy);
akacja, Acacia,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych), z podrodziny mimozowatych, obejmujący ok. 800 gat. drzew, krzewów i zdrewniałych pnączy, występujący w Australii (486 gat.), Afryce, Indiach i Ameryce Południowej, uprawiany w cieplejszych strefach klimatycznych (w Europie w krajach śródziemnomor.);
aloes, Aloe,
rodzaj z rodziny asfodelowatych (Asphodelaceae), wydzielonej z liliowatych, obejmujący ponad 300 gat. występujących w Afryce Południowej i tropikach, na Madagaskarze i Płw. Arabskim, oraz liczne mieszańce naturalne i hodowlane;
ałunit, kamień ałunowy,
minerał, hydroksosiarczan potasu i glinu KAl[(OH)6|(SO4)2];
minerał z grupy granatów, krzemian wapnia i żelaza Ca3Fe2[SiO4]3;
m. w Korei Południowej (prow. Kjonggi), nad M. Żółtym, w zespole miejskim Seulu;
antymon
[gr.],
Sb, stibium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 51;
apatyty
[gr.],
grupa minerałów, fosforany wapnia zawierające obcy anion, o wzorze ogólnym Ca5[(PO4)3(X)];
apogonowate, Apogonidae,
rodzina ryb z rzędu okoniokształtnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia