Lublina

Encyklopedia PWN

Pustowójtówna, Pustowojtow, Anna Henryka, ur. 26 VII 1838, Wierzchowiska k. Lublina, zm. 2 V 1881, Paryż,
uczestniczka powstania styczniowego 1863–64;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
ogół sądów jako odrębnych organów państwowych, sprawujących wymiar sprawiedliwości na podstawie przepisów tzw. prawa sądowego (prawo cywilne, karne, procesowe, o ustroju sądów);
Ściegienny Piotr, ur. 31 I 1801, Bilcza (Kieleckie), zm. 6 XI 1890, Lublin,
działacz patriotyczno-społeczny, ksiądz.
teatr studencki w Polsce,
niezawodowy ruch teatr., obejmujący środowiska akademickie;
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia