Lublina

Encyklopedia PWN

utworzony 1989 jako państwowy bank komercyjny, w wyniku wydzielenia go ze struktury Narodowego Banku Polskiego;
woj. we wschodniej części Polski; na wschodzie graniczy z Białorusią i Ukrainą, na południu z woj. podkarpackim, na południowym zachodzie ze świętokrzyskim, na północnym zachodzie i północy z mazowieckim i podlaskim;
Riabinin Jan, pseud. Eugeniusz Barroux, ur. 22 VIII 1878, Lublin, zm. 20 VII 1942, tamże,
archiwista, historyk;
dzielnica w południowo-wschodniej części Lublina.
pow. ziemski w środkowej części woj. lubel., wokół Lublina;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia