Litwy

Encyklopedia PWN

organ naczelny władzy administracyjnej;
pol. ochotnicze formacje wojsk., powołane jesienią 1918 w celu przyłączenia Wileńszczyzny, Mińszczyzny i Grodzieńszczyzny do państwa pol.,
Koło Kobiet Korony i Litwy, początkowo Koło Kobiet Korony, Litwy i Rusi,
trójzaborowa tajna kobieca organizacja oświat., zał. 1886 w Warszawie w celu przygotowania kobiet do walki o niepodległość kraju;
Wydział Zarządzający Prowincjami Litwy, Rząd Narodowy Prowincjonalny Litewski,
III–VI 1863 organ kierowniczy powstańczej władzy na Litwie i Białorusi w okresie powstania styczniowego;
proces chrystianizacji ziem litewskich w obrządku rzymskim;
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), do 1899 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP),
partia robotnicza, założona 1893 w kraju (II–VII 1893 pod nazwą Polska Partia Socjalistyczna, VII–VIII 1893 pod nazwą Socjaldemokracja Polska) przez działaczy Związku Robotników Polskich i II Proletariatu, którzy sprzeciwili się założeniom ideowym zjazdu paryskiego 1892 (na którym powstał Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich i podjęto decyzję o utworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia