Lisowski

Encyklopedia PWN

Lisowski Aleksander, ur. 6 III 1919, Tuapse (Rosja), zm. 5 VI 1976, Warszawa,
inżynier budowlany i elektryk; specjalista w zakresie maszyn analogowych;
Lisowski Aleksander Józef, ur. ok. 1575, zm. 1616, k. Staroduba (Siewierszczyzna, zach. Rosja),
sławny zagończyk, twórca i dowódca lisowczyków, pułkownik królewski;
Lisowski Jerzy, ur. 10 IV 1928, Épinay-sur-Seine (Francja), zm. 11 IX 2004, Warszawa,
tłumacz i krytyk literacki;
Lisowski, Lissowski, Józef, imię zakonnne Herakliusz, ur. 1734, zm. 30 VIII 1809,
arcybiskup unicki, bazylianin;
Lisowski Nikołaj M., ur. 13 X 1854, zm. 19 IX 1920,
ros. bibliograf, księgoznawca;
Lisowski Stanisław, ur. 11 II 1924, Wilno, zm. 2 V 2002, Poznań,
botanik;
Lisowski Stanisław, ur. 1918, zm. 2006,
rzeźbiarz;
Lisowski Zygmunt Władysław, ur. 13 XI 1880, Kraków, zm. 17 V 1955, Poznań,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa rzym. i prawa cywilnego;
Lisowskie, Jezioro, Jezioro Płotowskie, Lisowski Zbiornik Wodny,
zbiornik retencyjny na Redzie (woj. zachodniopomorskie);
miesięcznik literacki, wydawany w Bydgoszczy od 1998;
bibliologia
[gr. biblíon ‘książka’, lógos ‘słowo’,‘nauka’],
nauka o książce, księgoznawstwo, dyscyplina humanist., której przedmiotem jest książka jako obiekt materialny i środek przekazu myśli ludzkiej.
Chénier
[szenjẹ]
André, ur. 29 X 1762, Stambuł, zm. 25 VII 1794, Paryż,
brat Marie Josepha, poeta francuski;
Czapliński Stanisław, data ur. nieznana, zm. 1618,
pułkownik lisowczyków;
czasopismo nauk., wyd. od 1948 w Poznaniu;
Daleki Wschód, ang. Far East, ros. Dạlnij Wostọk,
nazwa przyjęta w eur. kręgu kulturowym dla polit.-gosp. obszaru o niejednoznacznie określanych granicach we wschodniej Azji, nad O. Spokojnym.
pismo lit., zał. 1991 w Krakowie;
pierwszy kanał telewizyjny poświęcony wyłącznie modzie, nadawany od 1997;
Genet
[żönẹ]
Jean Wymowa, ur. 19 XII 1910, Paryż, zm. 13 IV 1986, tamże,
dramaturg i powieściopisarz francuski.
w wojsku pol. XVI–XVIII w. oddział jazdy lub dragonii bez taboru i sprzętu,
lekka, nieregularna polska kawaleria, zorganizowana na początku XVII w. przez A.J. Lisowskiego, licząca w różnych okresach od 2 do 20 tysięcy żołnierzy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia