Liczba

Encyklopedia PWN

językozn. kategoria gramatyczna określająca pojedynczość lub mnogość przedmiotów, osób;
filoz. pojęcie, którego funkcją jest wyrażać wymiar, porządek i wielkość rzeczy.
mat. abstrakcyjne pojęcie, pierwotnie służące do określania liczebności zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), a następnie do wyrażania wielkości ciągłych, jak: długość, pole powierzchni, objętość, ciężar (liczby wymierne, po raz pierwszy używane w Egipcie w XVII w. p.n.e., oraz liczby niewymierne, wprowadzone w Grecji w VI w. p.n.e.).
liczba koordynacyjna, liczba koordynacji,
liczba najbliższych atomów lub jonów otaczających dany atom lub jon w sieci przestrzennej kryształu albo liczba ligandów związana z atomem centralnym w związkach koordynacyjnych;
liczba wszystkich nukleonów w jądrze atomowym: A = Z + N, gdzie Z — liczba protonów, a N — liczba neutronów w jądrze;
liczba naturalna postaci n(n+1)/2, gdzie n — dowolna liczba naturalna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia