Landaua

Encyklopedia PWN

Małowist Marian, ur. 19 XII 1909, Łódź, zm. 30 VIII 1988, Warszawa,
jeden z najwybitniejszych polskich historyków XX w..
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
nadpłynność, nadciekłość,
fiz. właściwość helu występująca w bardzo niskich temperaturach, polegająca m.in. na utracie lepkości;
właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
m. powiatowe w województwie świętokrzyskim, na Wyż. Sandomierskiej, nad Opatówką.
Schulz Bruno Wymowa, ur. 12 VII 1892, Drohobycz, zm. 19 XI 1942, tamże,
prozaik, eseista, malarz, grafik i rysownik.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia