Landaua

Encyklopedia PWN

Landau-Gutenteger Gustaw, ur. 1862, Warszawa, zm. 1917, Monachium,
architekt;
Landau Ludwik Maurycy, ur. 31 V 1902, Tomaszów (Mazowiecki), zm. 29 II 1944 (data zaginięcia), Warszawa,
ekonomista, statystyk; badacz stosunków społecznych w II Rzeczypospolitej.
Landau Zbigniew Władysław, ur. 18 I 1931, Warszawa, zm. 23 XI 2018, tamże,
historyk.
Landau Zisze, ur. 1889, Płock, zm. 1937, Nowy Jork,
żydowski poeta i komediopisarz, tworzący w języku jidysz;
Halla zjawisko kwantowe, kwantowy efekt Halla,
zjawisko Halla występujące w strukturach półprzewodnikowych zawierających dwuwymiarowy gaz elektronowy, wywołane polem magnet. o kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w której znajduje się gaz;
fiz. zjawisko powstawania w materiale namagnesowania skierowanego przeciwnie do przyłożonego z zewnątrz pola magnetycznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia