Ląd

Encyklopedia PWN

geogr. część powierzchni globu ziemskiego nie pokryta wodami mórz i oceanów, tworzona przez kontynenty;
wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim (gmina Lądek), w Dolinie Konińskiej, na prawąym brzegu Warty;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
bryza
[fr. brise],
lokalny wiatr związany z cyrkulacją powietrza powstającą nad podłożem o zróżnicowanych właściwościach termicznych (np. w strefie granicznej lądu i zbiornika wodnego), zwykle zmieniający kierunek dwukrotnie w ciągu doby.
Cook
[kuk]
James Wymowa, ur. 27 X 1728, Marton (hrab. Yorkshire), zm. 14 II 1779, wyspa Hawaii (Hawaje),
angielski żeglarz i odkrywca.
czwarty okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej trwający od ok. 408 do 355 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia