Kuwejt

Encyklopedia PWN

Mina al-Ahmadi, Mīnā’ al-Aḥmadī,
port naftowy w Kuwejcie, nad Zat. Perską, na południowy wschód od m. Kuwejt;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja,
organizacja polityczna uważająca się za reprezentanta narodu palestyńskiego (Palestyńczycy);
Szuwajch, Asz-, Ash-Shuwaykh,
m. w Kuwejcie (muhafaza Al-Asima), w aglomeracji Kuwejtu, nad Zat. Perską;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia