Kultura helladzka

Encyklopedia PWN

kultura kręgu egejskiego epoki brązu rozwijająca się 3000–ok. 1100 p.n.e. na terenie późniejszej Grecji;
sztuka rozwijająca się w epoce brązu (3000–ok. 1100 p.n.e.) na terenie późniejszej Grecji (Hellady);
ogólna nazwa zespołu kultur rozwijających się w okresie neolitu i w epoce brązu (III i II tysiąclecie p.n.e.) w basenie Morza Egejskiego.
nazwa końcowego okresu (późna epoka brązu, ok. 1600–1165 p.n.e.) kultury helladzkiej;
archeol. kultura młodszego eneolitu występująca na obszarze południowych Włoch;
archeol. kultura wczesnej epoki brązu zajmująca południową część Wielkiej Niz. Węgierskiej, po rz. Körös na północy i Dunaj na zachodzie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia