Kulik

Encyklopedia PWN

kulik, Numenius,
rodzaj ptaków z podrodziny brodźców;
kulik eskimoski, Numenius borealis,
ptak z rodziny bekasowatych;
Kulik Jakub Filip, ur. 1 V 1793, Lwów, zm. 28 II 1863, Praga,
matematyk;
Kulik Zofia, ur. 14 IX 1947, Wrocław,
artystka intermedialna;
Kulików, Kułykiw, Kulykiv,
osiedle miejskie (od 1940) na Ukrainie (obw. lwow.), nad Dumnym Potokiem (dopływ Pełtwi), na południowy wschód od Żółkwi.
spotkania artyst. organizowane 1965–73 co 2 lata w Elblągu.
awangardowa galeria działająca 1971–82 w Warszawie przy Socjalist. Związku Studentów Pol. na Uniwersytecie Warszawskim;
performance
[pə:rfọ:rməns; ang., ‘wykonanie’],
termin używany od końca lat 60. XX w. na określenie efemerycznych działań artystycznych, przybierających formę wystąpień artysty (artystów) przed publicznością, która, w odróżnieniu od happeningu, jest bezpośrednim, lecz biernym obserwatorem, a nie uczestnikiem akcji.
park narodowy ustanowiony 1990 o pow. 9764 ha, pod ścisłą ochroną 116 ha (2008);
Słowacki Juliusz, ur. 4 IX 1809, Krzemieniec, zm. 3 IV 1849, Paryż,
poeta, dramaturg, który stworzył oryginalny wariant polskiego romantyzmu.

Słownik języka polskiego PWN

kulik «ptak o długim dziobie i brązowoszarym upierzeniu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia