Kujaw

Encyklopedia PWN

trias
[gr.],
najstarszy okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 250 do ok. 203 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
mieszkańcy Warmii;
określenie zasiedlonego odcinka terenu, stanowiącego historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą, której ludność zajmuje się głównie pracą na roli i czerpie z tej pracy podstawy egzystencji, co nadaje pojęciu „wieś” również znaczenie kategorii ekonomiczno-społecznej; w przenośni — warstwa chłopska (chłopi).
Władysław Biały, z dynastii Piastów, ur. między 1320 a 1330, zm. 20 II 1388, Strasburg,
książę gniewkowski, ostatni z linii kujawskiej, syn Kazimierza III inowrocławskiego i gniewkowskiego;
miasto w województwie kujawsko-pomor., pow. grodzki, na styku kotlin Płockiej i Toruńskiej oraz Pojezierza Dobrzyńskiego, nad Wisłą i jej lewym dopływem Zgłowiączką, poniżej zapory tworzącej Jez. Włocławskie; siedziba pow. włocławskiego.
Zejszner, Zeuschner, Ludwik, ur. 1805, Warszawa, zm. 3 I 1871, Kraków,
geolog i paleontolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia