Kujaw

Encyklopedia PWN

Dybowski Benedykt Tadeusz, ur. 12 V 1833, Adamaryn (Białoruś), zm. 31 I 1930, Lwów,
polski zoolog, lekarz, pedagog, działacz społeczny i polityczny.
dzielnica w północno-wschodniej części Bydgoszczy, na l. brzegu Wisły, w pobliżu granicy Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły;
Gębicki, Gembicki, Jakub, ur. 1569, Radziejów (Kujawy), zm. 13 V 1633, Dębnica,
poeta;
archeol. kultura wczesnej epoki brązu, datowana metodą radiowęglową na przeł. 2400 i 2300–przeł. 1900 i 1800 p.n.e., wydzielana dla terenów Kujaw, Pałuk, południowej części Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej;
Janczewski Edward Walery, ur. 22 II 1887, Kraków, zm. 22 VIII 1959,
syn Edwarda Franciszka Janczewskiego-Glinki, geofizyk;
w. gminna w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, na obszarze Wzniesień Łódzkich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia