Kujaw

Encyklopedia PWN

Władysław I Łokietek, z dynastii Piastów, ur. między 1259 a 1260, zm. 2 III 1333, Kraków,
książę łęczycki i kujawski, król Polski.
wojna Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego z Krzyżakami;
archeol. kultura wczesnego neolitu środkowej Europy, datowana na 2. poł. V i pocz. IV tysiąclecia p.n.e.;
miasto w województwie kujawsko-pomor., w powiecie aleksandrowskim, w Kotlinie Toruńskiej, w szerokiej dolinie Wisły.
terytorium hist. między Wisłą, Drwęcą, Brynicą i Skrwą;
stałe szlaki komunikacyjne łączące w najdogodniejszy sposób duże ośrodki produkcji i zbytu, wykorzystywane do handlu dalekosiężnego i wymiany lokalnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia